ACİL DUA ÇAĞRISIDIR

ACİL DUA ÇAĞRISIDIR

ACİL DUA ÇAĞRISIDIR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Acil Dua Çağrısıdır 

"Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz."  (Â'li İmran, 139) 
“ Kullarım, sana benden sorarlarsa: Ben (onlara) yakınım. Dua eden, bana dua ettiği zaman onun duasına karşılık veririm. O hâlde onlar da bana karşılık versin (benim çağrıma uysun)lar, bana inansınlar ki, doğru yolu bulmuş olalar.”  (Bakara, 186)


Gazze'deki Kardeşlerimiz için Nasıl Dua Edelim? 


İyi biliniz ki Dua Ancak Kalplerden dile dökülürse makbuldûr.

*Duanın kabûlünü samimi kelimeler tetikler.

*Mümkünse abdestli olalım.

*Duaya Salevât  ve istiğfar ile başlayalım.

*Nafile namaz kılıp Allah'a c.c secdeye kapanalım

*Mümkünse Teheccüde kalkalım duanın makbûl olduğu saatlerde duayı artıralım. Seher vakitlerinde uyanık olalım.

*AmenerRasûlü'yü dilimizden düşürmeyelim. (Bakara son iki ayeti)

*Rabbena efriğ aleyna sabran... duasına  devam edelim.  (Bakara, 250)

*Hasbünallahu ve ni’mel vekîl (Â'li İmran, 173)  zikrine devam edelim.

*Yunus a.s'ın istiğfarına devam edelim
Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu minez zâlimîn. (Enbiya, 87)

Peygamber Efendimiz  ﷺ  Yunus Peygamberin a.s balığın karnında yaptığı dua ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Balık sahibi (Yûnus’)un, balığın karnındaki duası; lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn (Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, gerçekten ben zalimlerden oldum.) Bu dua ile dua eden hiçbir müslüman yoktur ki Allah onun isteğini bu dua sebebiyle kabul etmiş olmasın.” (Hâkim, De’avât, No: 1862–1863) “ 

*Fetih sûresini tefekkür ile zafer niyetine okuyalım.

*Yasin-i şerifi siyonist katillerin gözlerinin kör olması niyeti ile okuyalım

*Esmaûl Hüsna ile Rabbimize yalvaralım.

Ya Tevvab
Ya Afüvv 
Ya Selâm
Ya Aziyz
Ya Cebbar
Ya Gahhâr
Ya Fettah
Ya Muźill
Ya Semî
Ya Hafiyž
Ya Müntagiym
Ya Sabur

Bu Esmalar ile Rabbimize iltica edelim.
Esmaûl Hüsna'dan  diğer isimleri ile de Rabbimize samimi ve güzel kelimeler ile yalvaralım.

*Dilimizden istiğfarı düşürmeyelim.

*Duamızı gözyaşımızla arşa yükseltelim.

*Hesap günü şuuruyla hareket edelim. Mes'ul olduğumuzu unutmayalım.

*Dualarımızı sadaka ile destekleyelim. Zira sadaka duanın makbûl olmasına sebeptir. Az çok demeden verelim. Allah'a (c.c) ulaşan miktarlar değildir. samimi niyetlerimizdir.

"Hz. İbrahim (as)'i yakmak için yakılan ateşi söndürmek maksadıyla ağzını su doldurup götüren karınca misali her Müslüman gücü nisbetinde Filistin'li Müslümanlara yardım etmekle mükelleftir." Mustafa Çelik

Efendimiz (s.a.v) bize üç mağara arkadaşını anlatmıştı.  Oyle ki onlar bir mağarada sıkışıp kalmışlardı.  Oradan çıkmaları insan gücü ile mümkün gözükmüyordu. Bu mağara arkadaşları çaresizlerin çaresine yönelerek Salih amellerini vesile kılarak birlik olarak bu magaradan kurtulmaya çalıştılar.
Iste bizde şu an ümmetin bulunduğu bu zor durumdan salih amellerimizi vesile kılıp mağara arkadaşları gibi hep beraber Allah'a yalvarıyoruz. İsrail'i ve diğer katil devletlerin saldırılarına maruz kalıp  Sıkışan Gazze' deki din kardeşlerimizin kurtulmasını istiyoruz ve sürekli dua etmeye birlik beraberlik halinde hareket etmeye gayret ediyoruz.
İlk gün duyurdugumuz duamızı vird edindik dilimizden düşürmüyoruz. 

"رَبَّنَٓا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَۜ"
(Bakara, 250)

Gazze'nin Çocukları Allah'ın ﷻ Ayetleridir. 

Gazzede'ki çocukların katliamlar karşısındaki duruşu  gerçekten hayret vericidir. Ashabu-l Uhdud'un katlettiği çocuklar bunlar. Hani Bir zamanlar Zalim olan bir kral iman eden İnsanlar arasında kur'a çektiriyor ve onları  ateşe atıyordu. Katlediyordu. Nihayet yanında küçük çocuğuyla bir kadın geldi ve ateşe düşmemek için geri çekilir gibi oldu. Bunun üzerine çocuğu: ''Anneciğim! Sabret zira sen hak üzerindesin!'' dedi.''
Bugün Gazze'de annesine sabret diyen çocukları görüyoruz. Allah'ın ﷻ ayetleri bu mü'minler. Anlaşılan bu mü'minler Allah'ın ﷻ bir müjdesine  ayarlı. Yoksa metanetleri akılla kavranıp izah  edilecek gibi değil. ! Gazze halkı Allah'ın ﷻ ayetlerini bize tefsir ediyor.
Gazze halkı gözümüzün önünde Kur'an'ı Kerim'deki kıssaları bize canlı canlı gösteriyor. Allah ﷻ bu kahraman mü'minleri cemali ile şereflendirsin."

 

Kevser Zırıh